Teendoi Studio รับทำระบบเว็บแอพฟลิเคชั่น เชียงใหม่

สวัสดีครับ ทีมงาน Teendoi Studio รับให้คำปรึกษาการจัดทำเว็บแอพฟลิเคชั่น ระบบช่วยในการทำงานให้ประจำ ของธุรกิจของท่าน เพื่อให้ธุรกิจของท่านสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเวลา และยังลดเวลาในการทำงานลง ท่านยังสามารถมีฐานข้อมูลของลูกค้า ข้อมูลสถิติ เพื่อต่อยอดธุรกิจของท่านได้ต่อไป

ตัวอย่างระบบงานที่พร้อมให้คำปรึกษา

 • ระบบขายหน้าร้าน (Point of Sale)
 • ระบบสต็อกสินค้า (Stock System)
 • ระบบร้านค้าออนไลน์ (E-Commerce)
 • ระบบเช่ารถออนไลน์ (ฺBooking Car-rent)
 • ระบบร้านขายรถมือสอง
 • ระบบหอพัก โรงแรม
 • ระบบโรงรับจำนำ
 • ระบบจองห้องประชุม (Room Booking)
 • ระบบการเงิน การออกใบเสร็จ
 • ระบบจัดการฐานข้อมูลศิษย์เก่า (Alumni)
 • ระบบจัดการเว็บไซต์ (CMS)
 • ระบบบริหารงานบุคคล
 • ระบบจัดการ WiFi Hotspot หอพัก โรงแรม

เนื่องโดยการพัฒนาระบบเว็บแอพฟลิเคชั่น เพื่อตรงกับความต้องการของธุรกิจ และรองรับกับงานประจำของท่าน จึงออกแบบระบบให้ตรงกับความต้องการให้มากที่สุด ทางทีมงานจะดำเนินการ วิเคราะห์ ออกแบบระบบ ออกแบบฐานข้อมูล และพัฒนาระบบที่ตรงความต้องการของท่าน

ทางเรายินดีให้คำปรึกษา สามารถติดต่อได้ที่อีเมล sakchaiwebmaster@gmail.com

 

Advertisement